Thu. Oct 28th, 2021

Category: Uncategorized

ราดหน้าหมี่กรอบทะเล

                 ” ราดหน้า “  ที่เข้ามาแพร่หลายในไทย ได้รับอิทธิพลมาจากอาหารจีน ซึ่งมีการเริ่มนำเข้ามาขายโดยคนจีน โดยเฉพาะชาวแต้จิ๋ว และราดหน้าในยุคแรกจะห่อใบตองขาย ใส่ผักกวางตุ้งและหน่อไม้ ราดน้ำราดน้อย ต่อมาจึงมีการปรับรูปแบบไปต่าง ๆ…